Svensk tillverkning
Varukorgen innehåller 0 produkter
Logga in
Logga in


Monteringsguide

Våra fasaddekorer kan monteras på alla typer av fasader t ex sten, tegel, plåt och trä och monteringarbetet är ganska enkelt men kräver naturligtvis noggrannhet och en viss färdighet. 
 
Om du inte känner dig trygg i att montera själv så kan naturligtvis en lokal hantverkare enkel hjälpa dig.  Siffror och bokstäver levereras i färdiga kit med rostfri skruv, plugg och borrmall.
 
Här nedan följer monteringsavisning som stämmer för de flesta fasadtyper. För korrugerade fasader t ex träpanel med lock eller plåtfasader, läs även den kompletterande beskrivningen längst ner på sidan. Notera även att vid monteringen på dessa fasader kan kompletterande distansrör behöva köpas, vilka finns i shoppen under "Tillbehör". 
 
OBS! Akryl är ett mycket vackert material som håller länge och tål naturens påfrestningar väl. Dock tål inte akrylen lösningsmedel eller starka rengöringsmedel. Fasaddekorerna får därför endast rengöras med tvål och vatten.
 

Montering Akrylsiffror

 

1. Med varje dekor följer en borrmall som du tillfälligt monterar på fasaden t ex med tejp. Använd ett vattenpass för att säkerställa att placeringen blir korrekt.

Notera att om du ska montera ett längre ord eller sifferkombination så kan vi skapa en specialgjord sammansatt borrmal som inte kräver att du mäter in rätt avstånd mellan de olika objekten, vilket väsentligen förenklar monteringen. Specialgjord monteringsmall kan du beställa tillsammans med dekorerna och du finner denna produkt under "Tillbehör"

2. När du är nöjd med placeringen är det dags att borra. Välj lämpligt borr och borrteknik utifrån fasadtyp. För sten- betong- och tegelfasader ska du använda slagborrmaskin samt borrdimension för plugg. 

Borrningen är det moment som kräver störst noggrannhet. Det är viktigt att du borrar hålen så nära mallens markeringar som möjligt då felaktigt placerade hål kan leda till att monteringdistanserna utsätts för stor belastning och därmed bryts av.

3. Skruva fast distanshonorna på fasaden. Om du väljer att använda annan skuv än den medföljande så välj rosfri variant då dekoren ska pryda fasaden under lång tid.

4. Passa in distanserna mot distanshonorna och tryck fast dekoren. Om du ser att du fått en liten avvikelse vid borrningen så kan du lossa distanshonorna något genom att släppa på skruvarna. Detta gör att du enklare kan tryck fast dekoren som ändå kommer sitta stabilt fast på fasaden.

OBS! "Slå" inte på dekoren, då slag kan skada plastmaterialet eller i värsta fall bryta av monteringsdistanserna. Dekoren ska ganska enkel "snäppa" fast i distanshonorna om borrningen är korrekt utförd.

 

 

Montering på korrugerade fasader

1. För montering på korrugerade fasader t ex lockpanel finns det möjlighet att under "Tillbehör" köpa distansrör för egen tillkapning i passande längd.

 

Mät ut nödvändig längd med hjälp av befintlig vägg. Se bild.

2. Kapa distansröret med fintandad såg t ex bågfil. Det är viktigt att snittet blir rakt och en geringslåda kan vara till god hjälp.

3. Placera den tillkapande distansbiten mot väggen och därefter den vanliga distanshonan ytterst. Skruva fast. Beroende på hur lång distansbiten är kan eventuellt längre skruv behövas. Använd då rostfri variant.

4. Passa in distanserna mot distanshonorna och tryck fast dekoren. Om du ser att du fått en liten avvikelse vid borrningen så kan du lossa distanshonorna något genom att släppa på skruvarna. Detta gör att du enklare kan tryck fast dekoren som ändå kommer sitta stabilt fast på fasaden.

OBS! "Slå" inte på dekoren, då slag kan skada plastmaterialet eller i värsta fall bryta av monteringsdistanserna. Dekoren ska ganska enkel "snäppa" fast i distanshonorna om borrningen är korrekt utförd.

 

Montering Metall & Betong

1. Med varje dekor följer en borrmall som du tillfälligt  monterar på fasaden t ex med tejp. Använd ett vattenpass  för att säkerställa att placeringen blir korrekt. 

2. När du är nöjd med placeringen är det dags att borra. Välj  6 mm borr och borrteknik utifrån fasadtyp. För sten? betong?  och tegelfasader ska du använda slagborrmaskin  Borrningen är det moment som kräver störst noggrannhet.  Det är viktigt att du borrar hålen så nära mallens  markeringar som möjligt då felaktigt placerade hål kan leda  till att monteringdistanserna utsätts för stor belastning och  därmed bryts av. 

3. Applicera utomhussilikon i hålen. 

4.  Justera till önskat avstånd mot vägg. 

 

 

^ Upp ^
Copyright © 2021 Fasaddekor.se.

NYHETER